Sıkça sorulan sorular

E-posta yoluyla bize sık sık gelen ve gelmesi muhtemel soruları aşağıda sıraladık. Umarız işinize yarar. Tatmin olmadıysanız foruma göz atın. O da olmadıysa bezik.net@gmail.com adresine mesaj gönderebilirsiniz.

internette bezik oynayabileceğimiz bir site mevcut mudur? ya da bir bilgisayar programı?

Maalesef biz henuz boyle bir siteye ya da programa rastlayamadik. 48 kağıtla oynanan bir versiyonun programı çıkıyor aramalarda ama bizim bezik değil. böyle bir site bulanı, “ben bu programı yazmak isterim” diyeni sitenin onur üyesi yapmaya söz veriyoruz.


yere açılan sayı gruplarından sayı almak

Ali 100 açmıştır. Ali’nin eline gelen yeni bir As’ı 100 olarak oynayabilmesi için yerde aynı renkten As olması zorunlu mudur? Bu durum 80, 60, 40 için de geçerli midir?

Evet, yere açılmış olan bütün puan gruplarındaki kartlarla aynı renkte kağıt yere atılırsa ancak o gruptan bir puan daha alınabilir. Yerde 2 kupa, 1 karo, 1 sinek As’ı varsa, maça As’tan puan alınmaz.

Yerdeki gruptan (örneğin 4 As’tan) puan almanın bir yolu da şudur: Yerdeki gruptan bir kağıt yere atılır, el kazanılırsa grup tekrar tamamlanarak puan yazılır. bu yolun bir kaç avantajı var.

  • birincisi oyunun gidişatı göre karar verme esnekliğiniz artar.
  • ikincisi elinizdeki kağıtlardan birini daha rakibinize göstermiyor olmanızdır. Ne kadar kağıt saklarsanız o kadar rakibiniz için bilinmezlerle dolu bir evren yaratabilirsiniz.
  • üçüncüsü de puan almak için yerdeki aynı renkten bir kağıt ortaya atmak zorunluluğu ortadan kalkar. yerdeki grubu “rahatlatırsanız” böylece elinizdeki maça As’ını da puan olarak yazabilirsiniz.

 


 döndürmek

Ayşe kozu kupa olarak açar. Ali daha sonra karodan 150 açar. El Ayşe’dedir ve yere koz atar, Ali’nin elinin tamamı karodur, Ali kozun üzerine karo 10’lusunu atarak 150 “dönük” der ve daha sonra ilk aldığı elde dönüğü indirir. Bu durum uygun mudur? Uygun ise diğer sayı yazışlarında da geçerli midir? (eli Ayşe’nin başlatması ve Ali’nin yerdeki 4 papazı için 80 “dönük” diyerek Papaz oynaması ve eli Ayşe’nin alması, daha sonra Ali eli alınca dönüğü indirmesi gibi…)

Evet, bu, oyun kurallarında “döndürme” dediğimiz durumdur. 20 puan için de 500 puan için de, yere puan için kağıt atılmış fakat rakip daha güçlü bir kağıtla o puanı “döndürmüş” ise, Ali puanını bir daha el kazanana kadar dönük tutar. Genelde büyük puanlar için, puan marköze yazılır ve 5000 mandalı dönük olduğunu hatırlatmak üzere kaldırılır. Ali el alınca 5000 mandalını indirir ve puan engelsiz yazılmış olur.

Bu konuyla ilgili olarak tartışma sayfasındaki döndürme konusuna bakabilirsiniz.

 


 aynı kağıtla iki sayı grubundan birden sayı almak

Ali daha önce karodan 250 açmıştır ve aynı zamanda 2 maça kızı ve bir karo valesi daha açarak (yerde toplam 8 kağıt) 500 daha yazmıştır. 9. kağıt karo valesidir. Ali’nin karo valesini “250 dursun 500” diye oynayarak, takip eden eli “250 için” diyerek alması ve 250 daha yazması mümkün müdür.? Bu durum diğer çift amaçlı sayı yazmalarında da olabilir mi? (250 + 80 açılmış durumda iken yeni bir koz papazını önce 250 olarak yere atmak, takip eden el alınınca 80 daha yazmak gibi..)

Evet, çoklu puan yazımlarında yukarıdaki yöntem uygulanır. önce yüksek puanı yazmak akıllıcadır, çünkü ikinci puan dönük olarak kalır. yani yazılamama ihtimali vardır. yine u konuyla ilgili olarak da tartışma sayfasındaki döndürme konusuna bakabilirsiniz.

 


aynı renkten 4 As mevzusu

Koz açıldıktan sonra 4 Koz As’ının 1000 yazdığını, koz olmayan aynı renkte 4 Asın ise 500 yazdığını biliyoruz. Koz açılmadan aynı renkte 4As’ın da 500 yazdığını varsayabilirmiyiz ?

Evet, koz açılmamışsa aynı renkten 4 As etse etse 500 puan eder.


Alper Keskin’den bir soru:

Oyunun sonuna doğru maça kızı ve karo vale ile 500 yazdınız. Ve rakip sizi döndürdü ve tekrar el alamadan yerdeki kağıtlar bitti. Eldeki son 9 kağıt oynandı ve son kağıdı siz aldınız. Bu durumda ne için oynanmışsa (daha önce koz tablosu oluşmuşsa 250, oluşmamışsa 40 puan) onu mu kazanırsınız yoksa dönük olduğunuz 500 ü mü ? Başka bir deyişle, yerdeki kağıtlar bittiğinde dönük olarak yazmış olduğunuz sayı yanar. Doğru mudur ?

Evet, doğrudur. Eğer yerdeki kağıtlar bitmiş ve eldekiler oynanmaya başlamışsa dönük sayı geri alınır. 500 puanı yetiştirememişsinizdir. ona elveda diyip önünüzdeki maçlara bakın.


Alper Keskin’den bir soru daha:

Kozdan aynı kağıttan 4 lü seri yakaladıktan sonra (örn kozdan 4 papaz=800) karışık 4 lü seriden bir daha puan yazılamaz (örn karışık 4 papaz=80) diye hatırlıyorum. Aynı şekilde maça kızı-karo valeden 500 yazıp bozduktan sonra ele tekrar maça kızı-karo vale gelirse 50 yazılamaz. Doğru mudur ?

! Evet, bu da doğrudur. Hatta 1500’den (3 adet karo vale-maça kızı çifti) açıldıktan sonra da onları bozdurup, 500 yazmaya da çalışamazsınız. 1000’den (4 koz As’ı) sonra 100 (4 karışık As) olmaz. Süper sayılar açıldığında, minörleri yazılamaz.

 


 300 yazmak mümkün mü?

Bu kez doğrudan cevap, evet tek seferde 300 yazmak mümkün. Katkı Gülcan Acar’dan:
Koz maça ya da karo iken; koz seri ve maça kız+karo vale kombinasyonunu sağlayacak ilgili parçası da açılmış ise;

Söz konusu bu kombinasyonu sağlayan koz “her” çakıldığında (koz maça ise maça kız, koz karo ise karo vale) 250+50=300 puan toplu halde kazanılır.

 

Bir Cevap Yazın